Ankieta, badanie satysfakcji pracowników – jak długo są ważne ich wyniki?

 In Baza wiedzy

Rozmawialiśmy już z ponad 100 firm, które przeprowadzają badanie satysfakcji pracowników i mają różne (większe, mniejsze) doświadczenie z przeprowadzaniem tego typu inicjatyw. Niektórym firmom w wykonywaniu takich badań pomaga zakupiony system HR, inne używają do tego bezpłatnego narzędzia HR. Jednak to co jest cechą wspólną to, że po zadaniu ww. pytania “jak długo ankieta satysfakcji pracowników a dokładniej jej wyniki są ważne?” następuje …. dłuższa cisza. Po chwili namysłu pada bardziej konkretna odpowiedź, która z reguły brzmi “nie wiemy / nigdy się nad tym nie zastanawialiśmy”. A prawidłowa odpowiedź na to pytanie jest kluczowa w kontekście ustalenia jak długo badanie satysfakcji pracowników i jego wyniki utrzymują swoją ważność, zaplanowania odpowiedniej częstotliwości ankiet satysfakcji pracowników oraz podejmowania właściwych i w odpowiednim czasie działań naprawczych.


Jak Pokolenie X, Pokolenia Y, Pokolenie Z wpływają na ważność wyników badania satysfakcji pracowników?

Aby znaleźć odpowiedź na powyższe pytanie, wróćmy jednak do tematu od strony bardziej praktycznej. I zastanówmy się jak szybko decyzję o zmianie, która może dotyczyć różnych obszarów życia zawodowego, jak i prywatnego podejmuje Pokolenie X, przedstawiciele Pokolenia Y oraz Pokolenie Z. A dodatkowo pomyślmy, co może z tego wynikać dla nas (dział HR) w kontekście ważności wyników, które dostarczyła nam ankieta satysfakcji pracowników lub badanie satysfakcji pracowników.

Badanie satysfakcji pracowników - Pokolenie X, Pokolenia Y, Pokolenie Z
Źródło: opracowanie własne oraz grafika: kliknij tutaj

Pokolenie Baby Boomers wg Poradnika Pracownika to osoby urodzone z reguły między 1946 a 1964 rokiem, które:
– w pracy są uznawane za autorytety,
– bycie dobrym pracownikiem to dla nich bycie pracownikiem wieloletnim,
– zmiana pracy to dla nich duży stres,
– nie lubią się wyróżniać, – czynnikiem motywacyjnym są dla nich głównie pieniądze i chęć zapewnienie bytu.
– zależy im na tym, by ich doceniano i szanowano ich wkład w pracę zespołu.

Pokolenie X wg Raportu Newspoint: Pokolenia w Polsce i potrzeba monitorowania ich rosnącej aktywności to osoby urodzone z reguły między 1964 a 1980 rokiem, które:
– są lojalne – najczęściej kilka razy w życiu zmieniają pracę i to – głównie wtedy gdy muszą,
– posiadają bogate doświadczenie zawodowe,
– cenią sobie work life balance,
– preferują kontakty osobiste i telefoniczne,
– najłatwiej się z nimi współpracuje, gdyż szybko się adaptują do nowego otoczenia i warunków pracy,
– są bardzo samodzielne,
– nie lubią dużych zmian,

Przedstawiciele Pokolenia Y wg Wikipedia to osoby urodzone z reguły między 1980 a 1995 rokiem, które:
– chcą pracować, ale nie całe życie – myślą o przyszłości na emeryturze,
– planują długoterminowo, chętnie zakładają własny biznes,
– nie jest dla nich istotna stabilna praca na dłuższy czas, często uważane są za nielojalnych pracowników,
– sporą uwagę przywiązują do życia prywatnego, oczekując dużej swobody i elastycznego czasu pracy,
– mają duży apetyt na życie i nie chcą się ograniczać – praca nie może ich ograniczać,
– przełożonych traktują jak równych sobie pracowników, ale z szerszymi kompetencjami,
– oczekują od pracodawcy wyznaczania celów i kontroli, prowadzenia „za rękę”,
– są świetnie przygotowani do pracy w realiach wolnego rynku i globalizacji,
– dobrze rozwiązują częste problemy, ale słabiej radzą sobie z niestandardowymi,

Pokolenie Z wg Wikipedia to osoby urodzone z reguły po 1995 roku, które:
– w ciągu życia zmienią pracę nawet 17 razy,
– najlepiej odnajdą się na stanowiskach w branży IT, biotechnologii, stanowiskach związanych z tworzeniem animacji komputerowych, projektowaniem gier i stron www,
– mają silną potrzebę zmieniania świata,
– chcą tworzyć własny biznes.

Na podstawie powyższych charakterystyk każdego z pokoleń opracowaliśmy autorski model szybkości podejmowania decyzji przez pokolenie Baby Boomers, Pokolenie X, Pokolenia Y, Pokolenie Z. Wg naszych analiz prezentuje się on następująco:


Badania satysfakcji pracowników - Szybkość podejmowania decyzji przez Pokolenia X, Y, Z
Źródło: opracowanie własne

Badanie satysfakcji pracowników – jak ważność jego wyników wpływa na częstotliwość przeprowadzania badania?

Dla lepszego zrozumienia naszego podejścia załóżmy, że nasza firma składa się z 600 pracowników z czego rozkład tych pracowników przedstawia się następująco:
Pokolenie X – 100 pracowników
– Przedstawiciele Pokolenia Y – 200 pracowników
Pokolenie Z – 300 pracowników

Co to dla nas (dział HR) oznacza w kontekście ważności wyników badania satysfakcji lub zadowolenia pracowników? Oznacza to, że dla 600 pracowników wyniki ważne są w horyzoncie czasowym od 2 do 8 miesięcy. Jednak wyniki Pokolenia Z ważne są co najwyżej 4 miesiące więc nasza wspólna ważność wyników dla 3 grup pokoleń XYZ zmniejszy się do zakresu od 2 do 4 miesięcy. W ten sposób uzyskujemy odpowiedź na pytanie jak długo ważne są wyniki badania satysfakcji pracowników lub ankiety satysfakcji pracowników w naszej konkretnej firmie.

A idąc dalej możemy również wyznaczyć częstotliwość ankiet satysfakcji jaką powinniśmy prowadzić aby “na czas” odpowiadać na potrzeby pracowników będących przedstawicielami konkretnych pokoleń. W naszym przypadku najsensowniejszym podejściem byłoby badanie wykonywanie co 4 miesiące (część wspólna dla pokoleń X, Y oraz Z). Jednak taka częstotliwość powoduje, że z Pokoleniem Z jesteśmy na granicy ważności jego wyników i możemy nie mieć czasu na nie zareagować. Dlatego badanie satysfakcji pracowników najbezpieczniej zaplanujmy co 3 miesiące, co pozwoli nam skutecznie reagować na problemy zgłaszane zarówno przez Pokolenie X, Pokolenie Z jak i przedstawicieli Pokolenia Y.


Ankieta satysfakcji pracowników - jak szybko podejmują decyzje Pokolenie X, Pokolenia Y, Pokolenie Z
Źródło: opracowanie własne


Dlaczego roczne badanie satysfakcji pracowników, ankieta satysfakcji pracowników się nie sprawdzają?

Co by się stało gdybyśmy badanie satysfakcji pracowników wykonywali 1 w roku bez głębszego przemyślenia? Bo przecież tak wykonuje większość firm (dział HR) i najłatwiej jest robić to co robią inni. Ale to wcale nie oznacza, że dla nas (dział HR) taka częstotliwość będzie prawidłowa.

W naszym konkretnym przypadku byłaby to znaczna strata pieniędzy dla firmy oraz duże ryzyko dezaktualizacji się wyników do czasu, aż kolejna ankieta satysfakcji pracowników zostanie uruchomiona. Częstotliwość roczna wystarczyłaby dla pokolenia Baby Boomers, którego nie ma w naszej firmie. Najstarszym pokoleniem byłoby więc Pokolenie X, którego wyniki traciłyby ważność max po 8 miesiącach. Z drugiej strony Pokolenie Z a dokładniej jego wyniki już po 4 miesiącach byłyby “stare”. Także zanim przeprowadzilibyśmy kolejne badanie, duża część pracowników widząc brak reakcji firmy na ich bieżące problemy pewnie zaczęłaby szukać nowych możliwości w innym miejscu pracy…

W większości firm przedstawiciele Pokolenia Baby Boomers stanowią znikomy % całości pracowników. Także nie strzelajmy nie zakładajmy, że roczne badanie satysfakcji pracowników, ankieta satysfakcji pracowników będzie odpowiednie dla naszej firmy. Bo już dzisiaj wiemy, że dla większości firm badanie roczne nie pomoże realnie zwiększać satysfakcji, zadowolenia z pracy pracowników. Dokonajmy całościowej analizy rozkładu osób na pokolenie Baby boomers, Pokolenie X, Pokolenia Y, Pokolenie Z w naszej firmie i dopiero na tej podstawie podejmijmy właściwą decyzję odnośnie częstotliwości wykonywania badań i ankiet satysfakcji pracowników.


Dział HR – rekomendowane narzędzia HR?

Jeżeli interesuje cię system HR lub szukasz narzędzia HR umożliwiającego ciągłe badanie satysfakcji pracowników wpływając na ich zadowolenie z pracy wypróbuj nasz system HR / narzędzia HR. Automatyczna prezentacja wyników satysfakcji pracowników na różnych poziomach organizacji znacząco wpłynie na skuteczność podejmowanych przez Twoją firmę działań naprawczych. Dodatkowo używając nasz system HR i wykonując badanie satysfakcji pracowników, więcej czasu będziesz mógł poświęcić na realne usprawnienia zamiast na analizę skomplikowanych raportów, które pewnie otrzymasz od swojego aktualnego dostawcy narzędzia HR długo po zakończeniu ankiety satysfakcji pracowników.


Pozdrawiamy!

Zespół Concept Intelligence

___
kontakt@conceptintelligence.pl